BIOLIFE TUYỂN DỤNG (GẤP)
 02 GIÁM ĐỐC KINH DOANH VÙNG

10 NHÂN VIÊN KINH DOANH

01 TRƯỞNG KỸ THUẬT VIÊN LẮP ĐẶT

Thời gian tuyển dụng: 07/06/2024 - 30/06/2024

I. Vị trí tuyển dụng:

1. Giám đốc Kinh doanh Khu vực (02 vị trí)

  • Địa điểm làm việc: Thị trường miền Tây, miền Trung

Mô tả công việc:

Yêu cầu:

2. Nhân viên Kinh doanh Thuốc Thủy Sản - Mảng Tôm (10 vị trí)

  • Địa điểm làm việc: Khu vực ĐBSCL

Mô tả công việc:

Yêu cầu:

3. Trưởng kỹ thuật lắp đặt thiết bị điện hoá (01 vị trí)

  • Địa điểm làm việc: Quận 12, TP. Hồ Chí Minh (Tính cháta công viẹc sẽ thường xuyên đi công tác ở tỉnh)

Mô tả công việc:

  • Tư vấn, lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị điện phân trong nuôi tôm công nghiệp.

Yêu cầu:


 

  •  Ưu tiên: Đã từng phụ trách kỹ thuật điện tại Farm nuôi tôm.

II. Thu nhập:

  • Lương trao đổi khi phỏng vấn + hoa hồng + phúc lợi khác.

III. Quyền lợi:

IV. Hồ sơ ứng tuyển: