blog article

ỨNG DỤNG CỦA PEPTIDE MẠCH NGẮN TRONG NÂNG CAO HIỆU SUẤT THUỶ SẢN

Peptide mạch ngắn, được tạo thành từ chuỗi các axit amin, có khả năng thúc đẩy sự phát triển và cải thiện hiệu suất sinh trưởng của các loài thuỷ sản. Dưới đây là một b...

blog article

TIỀM NĂNG CỦA TẢO SILIC TRONG AO NUÔI TÔM

Trong ngành nuôi trồng tôm, việc duy trì chất lượng nước là một yếu tố quan trọng để đảm bảo sức khỏe và tăng trưởng của tôm. Một trong những phương pháp được sử dụng đ...

blog article
blog article

TÁC ĐỘNG CỦA MẶT TRĂNG VÀ KHOÁNG CHẤT ĐỐI VỚI QUÁ TRÌNH LỘT XÁ...