blog article

Bệnh TPD trên Tôm Thẻ Chân Trắng: Có phải Vibrio Parahaemolyic...

Khánh Trình

Bệnh mờ đục hậu ấu trùng (TPD) là một trong những thách thức lớn nhất trong ngành nuôi tôm thẻ chân trắng. Vibrio Parahaemolyticus được xác định là nguyên nhân chính. T

blog article

GAN TÔM VÀ NHỮNG BỆNH LÝ LIÊN QUAN (PHẦN 1)

Khánh Trình

Phần 1: Silymarine: Bí Quyết Tái Tạo và Bảo Vệ Gan Tôm Hiệu Quả Gan của tôm chịu nhiều áp lực từ các tác nhân gây hại trong môi trường nuôi trồng thủy sản. Silymarine, ...

blog article
blog article
Khánh Trình

Bacteriocins: Chất kháng khuẩn tự nhiên được tặng kèm khi mua ...

blog article
Khánh Trình

Phân Biệt Khoáng ION và Khoáng Chelate: Đâu mới là sự lựa chọn...

blog article
Trọng Chiển Hà

Công Nghệ Chuyển Gen: Bí Mật Của Siêu Phẩm Men "ĂN" Tảo Lam

blog article
Trọng Chiển Hà

HỆ THẦN KINH CỦA TÔM THẺ CHÂN TRẮNG: HIỂU RÕ ĐỂ PHÒNG TRÁNH ST...

blog article
Trọng Chiển Hà

Phân Biệt Đĩa TCBS Và Đĩa Chromagar

blog article
Khánh Trình

KHÁNG SINH TRONG NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN CƠ CHẾ HÌNH THÀNH KHÁNG ...

blog article
Trọng Chiển Hà

BỆNH PHÂN TRẮNG TRÊN TÔM VÀ BÍ QUYẾT PHÒNG TRỊ HIỆU QUẢ BẰNG T...

blog article
Trọng Chiển Hà

ỨNG DỤNG CỦA PEPTIDE MẠCH NGẮN TRONG NÂNG CAO HIỆU SUẤT THUỶ SẢN

blog article
Trọng Chiển Hà

TIỀM NĂNG CỦA TẢO SILIC TRONG AO NUÔI TÔM