Trang chủ / Blog / Phân Biệt Đĩa TCBS Và Đĩa Chromagar

Phân Biệt Đĩa TCBS Và Đĩa Chromagar


Phân Biệt Đĩa TCBS Và Đĩa Chromagar

Khi nói đến việc phân lập và nhận diện các chủng Vibrio, hai loại môi trường nuôi cấy phổ biến được sử dụng là đĩa TCBS và đĩa Chromagar. Mỗi loại môi trường này có những thành phần và cơ chế nhận diện khác nhau, giúp chúng ta phân biệt được các chủng Vibrio cụ thể.

Thành Phần Môi Trường

Môi Trường

TCBS

Chromagar

Yeast Extract

Không

Peptone

Bacteriological

Peptic digest of animal tissue

Sodium Thiosulphate

Sodium Citrate

Ox Bile

Không

Sucrose

Không

Sodium Chloride

Ferric Citrate

Không

Bromothymol Blue

Không

Thymol Blue

Không

Agar

Không

Chromogenic Mixture

Không

Sodium Cholate

Không

Biểu Hiện Của Khuẩn Lạc

Chủng Vibrio

TCBS

Chromagar

Vibrio cholera

Khuẩn lạc vàng phẳng

Xanh lá cây tới xanh lam

Vibrio alginolyticus

Khuẩn lạc vàng lớn

Không màu

Vibrio fluvialis, Vibrio vulnificus

Khuẩn lạc vàng hoặc trắng mờ

Xanh rêu, xanh lá

Vibrio parahaemolyticus

Khuẩn lạc không màu với trung tâm màu xanh lá

Tím hoa cà

Cơ Chế Nhận Dạng

Môi Trường

Cơ Chế

TCBS

Sử dụng cơ chế lên men đường, các chủng Vibrio có khả năng lên men đường sẽ tạo khuẩn lạc vàng, trắng mờ. Vibrio Parahaemolyticus không có khả năng lên men đường sẽ tạo khuẩn lạc xanh lá.

Chromagar

Vibrio tiết ra enzyme phân giải Chromogenic mixture (bao gồm cơ chất liên kết với Chromophore – chất mang màu) tạo thành màu sắc đặc trưng của khuẩn lạc. Ví dụ: khi kết tủa màu lam => Vibrio Cholera.


Hi vọng bài viết sẽ giúp bạn đọc hiểu thêm về môi trường TCBS và Chromagar, cũng như có thể tự phan biệt được biểu hiện của các khuẩn lạc trên 2 môi trường này.